Timsa Özel Güvenlik olarak kişisel verilerinizin korunmasına özel bir önem veriyoruz. Bu bilinçle, firmamızla ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerin korunması için ilgili Kanunlarda yer alan gereklilikleri özenle yerine getiriyoruz. Kişisel Verilerin korunması ile ilgili aldığımız önlemlere, gizlilik politikalarımıza ve aydınlatma metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

KVKK Kapsamında Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri, Politikalar ve Formlar